Historie a současnost budovy

pivovarRestaurace vznikla rekonstrukcí části budovy bývalého Měšťanského pivovaru. Počátky vaření piva se datují k roku 1491, kdy na základě výsady krále českého Vladislava II. vzniká společnost "Právovarečné měšťanstvo v kral. Horním městě Příbrami" s právem na výrobu sladu, piva a vedlejších výrobků a jimi obchod vésti, hostince zřizovati, najímati neb pronajímati.

založení pivovaru

Pivo se vařilo v měšťanských domech. Již v r. 1379 bylo v Příbrami 30 krčem a 3 sladovny. Budova Měšťanského pivovaru byla postavena r. 1584 a několikrát byla přestavována a modernizována, naposledy v r. 1868 a sloužila ke svému účelu až do konce r. 1960, kdy byla výroba piva ukončena. Poté v ní byly dílny podniku Hamiro na výrobu hraček a posléze sklady zeleniny. Budova chátrala a v r. 1976 byly některé budovy pivovaru zbourány. Zbytek budov rozhodl Městský národní výbor zachovat a přestavět na Městskou tržnici. Po několika letech přestavby, změn a úprav projektu se restaurace v nynější podobě otevřela 10. dubna 1990. O dva roky později 1. června 1992 byla zprivatizována.